Gan Nigel Roberts, Datblygiadau Parcffordd Caerdydd

Fel y byddwch yn cofio o bosibl, gwnaethom gynnal cyfnod cychwynnol o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2019 a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran ac a fynegodd eu barn am ein cynigion. Er gwaethaf heriau’r ychydig fisoedd diwethaf, mae ein tîm cyfan wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn y cefndir.

Rydym nawr yn cynnal ein hymgynghoriad ffurfiol cyn-ymgeisio ar hyn lle y gallwch fynegi eich barn unwaith eto cyn i ni gyflwyno ceisiadau cynllunio i Gyngor Caerdydd a Chyngor Dinas Casnewydd ar gyfer y datblygiad.

Rydym am i’r datblygiad weithio’n dda i bawb a gobeithiwn y byddwch yn rhannu eich meddyliau gyda ni yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn o bum wythnos.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Lynnoedd Hendre Caerdydd

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch
ar gyfer ein rhestr bostio:

Newsletter signup