Mae Llynnoedd Hendre Caerdydd yn ardal fusnes newydd arfaethedig, a wasanaethir gan orsaf drenau Parcffordd Caerdydd, yng nghanol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Nod y datblygiad hwn, sydd wedi’i leoli i’r de o Barc Busnes Llaneirwg, yw creu swyddi a buddsoddiad i’r ardal leol, gan helpu pobl i gysylltu â thirwedd unigryw.

Mae ein hymgynghoriad pum wythnos cyn-ymgeisio yn rhedeg o ddydd Mercher 05 Awst tan ddydd Mercher 09 Medi.

Mae ein cais cynllunio ar gyfer Llynnoedd Hendre Caerdydd bellach wedi’i gyflwyno, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Arhoswch yn wybodus am Llynnoedd Hendre Caerdydd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio:

Newsletter signup