Mae Llynnoedd Hendre Caerdydd yn ardal fusnes newydd arfaethedig, a wasanaethir gan orsaf drenau Parcffordd Caerdydd, yng nghanol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Nod y datblygiad hwn, sydd wedi’i leoli i’r de o Barc Busnes Llaneirwg, yw creu swyddi a buddsoddiad i’r ardal leol, gan helpu pobl i gysylltu â thirwedd unigryw.

Rydym wedi bod yn siarad â phobl leol a rhanddeiliaid i helpu i lunio ein cynlluniau ar gyfer y safle a byddwn yn dod allan i ymgynghoriad statudol gyda chynlluniau manylach yn ddiweddarach eleni.

Ewch i’n tudalen Newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Lynnoedd Hendre Caerdydd

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni
ar y cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio:

Newsletter signup
Cymryd rhan - Cwblhewch ein cerdyn sylwadau ar-lein.