Mae Llynnoedd Hendre Caerdydd yn ardal fusnes newydd arfaethedig ac yn hyb trafnidiaeth gynaliadwy yng nghalon Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Lleoliad

Wedi’i leoli i’r de o Barc Busnes Llaneirwg, ar y ffin â Pharc Llyn Hendre, mae safle Llynnoedd Hendre Caerdydd wedi’i neilltuo ar gyfer defnydd cyflogaeth yng Nghynllun Datblygu Lleol Cyngor Caerdydd.

Catalydd am twf

Bydd y prosiect yn ceisio gwella twf, gan gyfrannu at adfywio Dwyrain Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy ddenu busnesau a buddsoddiadau o ansawdd uchel.

Cyfleoedd cyflogaeth

Mae gan y datblygiad y potensial i gefnogi tua 6,000 o swyddi a bod yn hyb trafnidiaeth sy’n helpu pobl i gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth eraill ledled y rhanbarth.

Parciau a man gwyrdd

Mae’r cynnig yn cynnwys y nodweddion allweddol canlynol creu ‘Prif Barc’ – man cyhoeddus hygyrch, newydd i gysylltu Llaneirwg â’r datblygiad newydd.

Rydym yn gobeithio dod ag amrywiaeth o fuddiannau i’r ardal, gan gynnwys:

Swyddi, sgiliau a buddsoddiad newydd
Ardaloedd busnes o ansawdd uchel
Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwell
Caffis, bwytai a chyfleusterau eraill
Man gwyrdd i bobl ymweld a’i fwynhau

Arhoswch yn wybodus am Llynnoedd Hendre Caerdydd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio:

Newsletter signup