Mae Llynnoedd Hendre Caerdydd yn ardal fusnes newydd arfaethedig ac yn hyb trafnidiaeth gynaliadwy yng nghanol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Lleoliad

Wedi’i leoli i’r de o Barc Busnes Llaneirwg, ar y ffin â Pharc Llyn Hendre, mae safle Llynnoedd Hendre Caerdydd wedi’i neilltuo ar gyfer defnydd cyflogaeth yng Nghynllun Datblygu Lleol Cyngor Caerdydd.

Catalydd am twf

Bydd y prosiect yn ceisio gwella twf, gan gyfrannu at adfywio Dwyrain Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy ddenu busnesau a buddsoddiadau o ansawdd uchel.

Cyfleoedd cyflogaeth

Mae gan y datblygiad y potensial i gefnogi tua 5,000 o swyddi a bod yn hyb trafnidiaeth sy’n helpu pobl i gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth eraill ledled y rhanbarth.

Rydym yn gobeithio dod ag amrywiaeth o fuddiannau i’r ardal, gan gynnwys:

Swyddi, sgiliau a buddsoddiad newydd
Ardaloedd busnes o ansawdd uchel
Cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwell
Caffis, bwytai a chyfleusterau eraill
Man gwyrdd i bobl ymweld a’i fwynhau

Parciau a mannau gwyrdd

Rydym yn bwriadu cadw cyfran sylweddol o’r datblygiad ar gyfer man gwyrdd, a byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid a’r gymuned leol i warchod nodweddion naturiol allweddol y safle.

Cymryd rhan

I ddarllen mwy am ein cynigion a darganfod pryd y gallwch rannu eich barn ar y prosiect, ewch i’n tudalen Cymryd Rhan.

Ein huchelgais yw y bydd Llynnoedd Hendre Caerdydd yn ddatblygiad gwirioneddol gynaliadwy.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Lynnoedd Hendre Caerdydd

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni
ar y cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio:

Newsletter signup
Cymryd rhan - Cwblhewch ein cerdyn sylwadau ar-lein.