Rydym ar gamau cynnar ein cynigion ar gyfer Llynnoedd Hendre Caerdydd a Pharcffordd Caerdydd.

Roedd ein cyfnod o bedair wythnos o ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhedeg o dydd Mercher 20 Tachwedd hyd at ddydd Mercher 18 Rhagfyr 2019. Fe wnaeth hyn ein galluogi i gasglu eich barn wrth i ni barhau i lunio ein cynigion.

Byddwn yn cynnal ymgynghoriad ffurfiol, statudol cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio amlinellol yng ngwanwyn 2020. Edrychwch yn ôl yma am ddiweddariadau, neu cofrestrwch ar ein rhestr bostio isod.

Dysgu mwy

I ddarllen mwy am ein cynlluniau ar gyfer Llynnoedd Hendre Caerdydd a Pharcffordd Caerdydd, lawrlwythwch ein llyfryn ymgysylltu â’r cyhoedd.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Lynnoedd Hendre Caerdydd

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni
ar y cyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio:

Newsletter signup
Cymryd rhan - Cwblhewch ein cerdyn sylwadau ar-lein.