Cardiff Parkway Developments Limited
Polisi Cwcis

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18 Tachwedd 2019

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi wrth i chi bori ein gwefan a hefyd yn caniatáu inni wella ein gwefan. Drwy barhau i bori’r wefan, rydych chi’n cytuno i’n defnydd o gwcis.

Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci y byddwn ni’n ei storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur os byddwch chi’n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol:

  • Cwcis hollol angenrheidiol. Cwcis yw’r rhain sy’n ofynnol er mwyn i’n gwefan weithio. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o’n gwefan.
  • Cwcis gweithredol. Defnyddir y rhain i’ch adnabod pan fyddwch chi’n dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich cyfer, eich cyfarch yn ôl eich enw a chofio’ch dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith).
  • Cwcis trydydd parti. Mae’r rhain yn cael eu gosod gan barth gwahanol i’r un y mae’r defnyddiwr yn ymweld ag ef.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydym yn eu defnyddio a’r dibenion ar gyfer eu defnyddio yn y tabl isod:

Cwci Hyd Diben
Dewisiadau cwci (cookieaccept) Sesiwn Defnyddir y cwci hwn i gofio bod defnyddiwr wedi cydnabod defnydd o gwcis ar y wefan.
Google Analytics _utma _utmb _utmc _utmz Dwy flynedd   Cwci Sesiwn  Heb ei osod Chwe mis Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, o ble mae ymwelwyr wedi dod i’r wefan a’r tudalennau yr ymwelwyd â hwy. Cliciwch yma i gael trosolwg o breifatrwydd yn Google.
Cwcis YouTube Sesiwn Rydym yn mewnosod fideos o’n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio dull preifatrwydd uwch YouTube. Efallai y bydd y dull hwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur unwaith y byddwch chi’n clicio ar chwaraewr fideo YouTube, ond fydd YouTube ddim yn storio gwybodaeth cwcis a allai eich adnabod yn bersonol wrth i chi chwarae fideos sydd wedi’u mewnosod ar ein gwefan gan ddefnyddio’r dull preifatrwydd uwch. Darllenwch fwy ar dudalen gwybodaeth mewnosod fideos YouTube.
Lleoleiddio Sesiwn Defnyddir hwn gan systemau rheoli cynnwys y wefan i gadw golwg ar eich cylchfa amser leol.
Iaith Sesiwn Defnyddir hwn gan systemau rheoli cynnwys y wefan i gael gwybod iaith y wefan.
Modd Sesiwn Defnyddir hwn gan y systemau rheoli cynnwys i gyfeirio ato. Mae’n helpu i nodi a yw defnyddiwr y wefan yn anhysbys neu wedi mewngofnodi (ar gyfer golygu).
Siteld Sesiwn Defnyddir hwn gan y systemau rheoli cynnwys i gyfeirio at ddynodwr y wefan. Mae’n helpu i reoli defnyddwyr ar draws sawl parth ar gyfer yr un cleient (prif wefan, microwefan, gwefan symudol).
NID PREF khcookie Sesiwn Cwci trydydd parti yw hwn a ddefnyddir gan Google er mwyn olrhain nifer y bobl sy’n defnyddio rhaglen mapiau Google. Defnyddir mapiau Google ar y dudalen Cysylltu.

Gallwch rwystro cwcis drwy danio’r gosodiad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod caniatáu gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os byddwch chi’n defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi’n gallu cyrchu ein gwefan i gyd neu rannau ohoni. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.